app tiền thật

Video hướng dẫn phần mềm kế toán Smart Pro

Dưới đây là danh sách các video Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Smart Pro theo từng nhóm chức năng chính của phần mềm. Ngoài ra, quý khách hàng và bạn đọc có thể xem trực tiếp toàn bộ video của Smart Pro tại kênh Youtube tác giả: 

Video hướng dẫn sử dụng Smart Pro

Chức năng mới Smart Pro 2023

 • [CHÚ Ý] Các thao tác cần thiết trên phần mềm kế toán Smart Pro vào ngày 1/1/2023
 • Cập nhật HTKK 4.8.2, thuế GTGT 8% theo TT80/2021/TT-BTC
 • Cập nhật TT88/2021/TT-BTC hộ kinh doanh với đầy đủ mẫu biểu, sổ sách
 • Thêm phân hệ Quản lý file XML (hóa đơn đầu vào, đầu ra) theo TT78/2021/TT-BTC
 • Cho phép Xem, Import từ file XML vào Sổ chứng từ gốc trên phần mềm Smart Pro 2023
 • Quản lý hoá đơn đã cập nhật/chưa cập nhật vào Sổ chứng từ gốc
 • Cho phép Export dữ liệu hóa đơn XML khi làm hồ sơ quyết toán thuế
 • Đánh giá chênh lệch tỷ giá tự động khi thanh toán công nợ bằng ngoại tệ trên Smart Pro 2023
 • Đánh giá chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ tự động trên Smart Pro 2023

Làm quen với Phần mềm

Giúp các bạn hiểu rõ hơn về phần mềm Smart Pro trước khi đi vào sử dụng
 • Hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm
 • Các menu làm việc của phần mềm
 • Một số chú ý khi sử dụng phần mềm
 • Khai báo thông tin ban đầu trên phần mềm
 • Các chức năng phím tắt trong phần mềm

Xử lý với Database

Hướng dẫn thao tác với Database:
 • Tạo công ty mới và khai báo thông tin ban đầu
 • Đổi tên database
 • Xoá database
 • Sao lưu và phục hồi database 

Khai báo số dư đầu kỳ

 • Khai báo danh mục Khách hàng
 • Khai báo số dư tài khoản (111, 112,…)
 • Khai báo số dư công nợ theo đối tượng, theo hoá đơn, theo hợp đồng
 • Khai báo số dư hàng hoá chung, hàng hoá theo kho, theo lô

Nhập phát sinh

 • Giới thiệu tổng quan về nhập phát sinh.
 • Nhập chứng từ hoá đơn đầu vào
 • Nhập chứng từ hoá đơn đầu ra
 • Nhập chứng từ ngân hàng và chứng từ khác

Tính lương

 • Tính lương trên phần mềm Smart Pro

Các thao tác xử lý cuối tháng

 • Trích khấu hao tài sản cố định
 • Trích khấu hao chi phí trả trước
 • Xử lý đơn giá xuất kho (theo BQGQ, NTXT, TTĐD) (sẽ cập nhật tiếp tục)
 • Xử lý đơn giá hàng trả lại
 • Kết chuyển lãi, lỗ và thuế lên Báo cáo Tài chình (BCTC)

Xử lý dữ liệu - Công ty thương mại

 • Hướng dẫn xử lý riêng cho đối tượng công ty thương mại

Xử lý dữ liệu - Công ty xây dựng

 • Khai báo số dư đầu kỳ công trình
 • Khai báo cho tính giá thành công trình
 • Xuất kho hàng loạt cho công trình
 • Các bước tính giá thành công trình
 • Tính giá thành theo Thông tư 200 trên phần mềm Smart Pro
 • Tính giá thành theo Thông tư 133 trên phần mềm Smart Pro
 • Tính và kết chuyển giá vốn công trình theo chi tiết từng nguyên vật liệu
 • Xử lý cuối năm cho Công ty xây dựng

Xử lý dữ liệu - Công ty sản xuất

 • Hướng dẫn một số khai báo, xử lý riêng cho đối tượng công ty sản xuất

Xử lý dữ liệu - Các loại hình doanh nghiệp đặc thù khác

 • Hướng dẫn một số phương pháp xử lý riêng cho đối tượng công ty có hoạt động đặc thù như mua đi bán lại với định mức khác,…

Theo dõi kho, Công nợ

 • Theo dõi tồn kho, hàng hoá, thành phẩm, nguyên vật liệu  theo kho, theo lô, nhiều đơn vị tính
 • Theo dõi hàng hoá theo nhiều kho, có chuyển kho
 • Theo dõi công nợ theo đối tượng, theo hoá đơn, theo công trình, theo hợp đồng, theo tuổi nợ (công nợ quá hạn)
 • Xuất kho hàng hoá theo cụm

Theo dõi Doanh thu, Chi phí

 • Theo dõi Chi phí theo Yếu tố chi phí
 • Theo dõi Doanh thu theo nhân viên bán

Đơn hàng mua, Đơn hàng bán

 • Theo dõi đơn hàng mua
 • Theo dõi đơn hàng bán

Khai báo, sửa lỗi và in Báo cáo Tài chính

 • Khai báo Cân đối kế toán
 • Khai báo Lưu chuyển tiền tệ
 • Khai báo Kết quả kinh doanh
 • In thuyết minh báo cáo tài chính
 • Kiểm tra tổng thể trước khi khoá sổ

Phân tích lãi, lỗ

 • Phân tích lãi lỗ theo công trinh, theo hoá đơn, theo khách hàng, theo mặt hàng, theo nhân viên bán
 • Phân tỉ trọng chi phí đầu vào

Mẫu biểu sổ sách

 • Canh chỉnh lề khi in
 • in phiếu thu, phiếu chi 2 liên
 • In chứng từ hàng loạt
 • In sổ sách kế toán theo Nhật ký chung, theo chứng từ ghi sổ

Phân quyền sử dụng, khoá dữ liệu

 • Tạo user con trong phần mềm
 • Phân quyền theo database, theo user, theo nghiệp vụ, theo nhóm menu, theo bảng dữ liệu
 • Khoá dữ liệu một hoặc nhiều database
 • Khoá dữ liệu theo user, theo tháng
 • Ghi lại nhật ký chỉnh sửa dữ liệu trên phần mềm

Công cụ, Tiện ích

Hướng dẫn sử dụng công cụ tiện ích trong phần mềm Smart Pro giúp bạn xử lý dữ liệu hiệu quả và nhanh chóng hơn:

 • Lọc dữ liệu F7
 • Quản trị dữ liệu F8 
 • Import dữ liệu từ file Excel
 • Sửa, xoá chứng từ trên sổ chứng từ gốc
 • Thêm – ẩn các ô trên màn hình nhập phát sinh

[TRAINING] Video hướng dẫn sử dụng Smart Pro dành cho Khách hàng mới

Danh sách các video tiêu biểu, chi tiết do Smart Pro chọn lọc trong quá trình hướng dẫn khách hàng mới sử dụng phần mềm. Đây là các video rất hữu ích cho quý Khách hàng lần đầu tiên tiếp cận và có nhu cầu sử dụng phần mềm Smart Pro.
MUST READ: TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI SỬ DỤNG SMART PRO

Có thể bạn quan tâm

baccarat trực tuyến uy tín game bài baccarat baccarat tải về chơi baccarat trực tuyến tải game baccarat